START EN KREATIV PROCES

Når du skal i gang med et nyt projekt er der nogle grundlæggende ting der kan gøre din arbejdsproces både lettere og mere målrettet.

Jeg har samlet nogle gode råd og værktøjer under overskrifterne READY – SET – GO

READY

Afklaring
Du kan godt starte processen selv – men for at få flere vinkler er det bedst at være en mindre gruppe.

  • Snak projektet godt igennem
  • Drøm lidt
  • Afklar forventninger
  • Afklar budget

Brainstorm
Afklaringen afløses af en brainstorm. Idéer præsenteres og en retning fastlægges.

  • Sæt mål og delmål
  • Lav en tidsplan

SET

Udkast
Nu er det tid til ideer og udkast af projektet. Arbejder du sammen med en ekstern samarbejdspartner er det din garanti for at ideen er godkendt før projektet udføres. Afhængig af projektets omfang kan idé og udkast være alt fra en mundtlig forklaring til et større præsentation.

Produktion
Når ideen er godkendt udføres projektet. Afhængig af projektets omfang vil der være nødvendigt at holde projektet op imod idé og virkelighed. Mindre rettelser kan komme undervejs som projektet udvikler sig. Er der større ændringer skal du tilbage og afklare forventninger og budget for projektet. Når projektet er i mål vil du hvis du bruger en ekstern samarbejdspartner skulle godkende før projektet bliver leveret.

GO

Levering
Nu er projektet færdigt og kan leveres i form de formater af filer du skal bruge til web og tryk.
Derefter evalueres projektet (og eksterne faktureres).

Er filen online er det muligt at se det antal klik filen skaber eller gange filen bliver gemt.